CultiWoeler

Technische specificaties

 

Passende oplossing voor uw grondbewerking!

De oude vertrouwde Rumptstad cultivator en woelers zijn bij menig agrariër bekend. En worden op veel agrarische bedrijven nog dagelijks gebruikt. De hernieuwde versie van deze productlijn zorgt voor een bredere toepasbaarheid van deze grondbewerking machines. Er kunnen namelijk verschillende werkgangen gecombineerd worden.

De machines zijn opgebouwd uit hoogwaardige staalsoorten. Het 140x140 kokerprofiel vormt de basis van het frame. Het innovatieve frame leent zich voor diverse varianten van opbouw en toepassing van de machine.

De CultiWoeler kan zowel enkelbalks als tweebalks uitgevoerd worden. Deze tweede balk is hydraulisch in hoogte te regelen. De tweede balk kan op gelijke diepte als de eerste balk werken, en ondieper worden afgesteld. De tweede balk is volledig uit het werk te heffen.

Door deze constructie wordt het mogelijk om een woel grondbewerking uit te voeren en tegelijk de bovenlaag los te maken. Het is mogelijk met twee balken te woelen. Of met alle tanden in de bovenlaag te werken. Op moeilijk bewerkbare gedeelten van percelen kan de tweede balk gelift worden om toch op de juist ingestelde diepte te blijven werken. In het verleden werd de hefinrichting van de tractor geheven. Waardoor op de plaats waar de grond juist losgemaakt moest worden de bewerking niet op volledige diepte uitgevoerd werd. Dit probleem is met deze machine verleden tijd.

Er wordt gebruik gemaakt van de huidige cultivator tanden, welke hun vorm en werking bewezen hebben. De woeltanden zijn uitgevoerd met de standaard slijtvaste Rumptstad beitel. Aan deze beitel kunnen verschillende opbreekplaten worden bevestigd. Het is mogelijk om de woeltand te voorzien van een gebogen tand, deze veroorzaakt meer grof ligging van de grond. Daarnaast kan in de woelhouder de gebogen ‘Michel Diens’ tand gemonteerd worden.

Om op de juiste diepte te werken met de cultivator, heeft de machine de mogelijkheid om een dieptewiel of rol te bevestigen. De volgende opties zijn mogelijk:

• Luchtbandwiel 200/60-14.5

• V-rol bestaand uit 10 buizen, en met een diameter van 850 mm. Uitgevoerd met stilstaande schraper in de rol

• Twee crackerrollen welke elkaar schoon houden welke achterover en voorover in te stellen zijn.

• Otitop ringen met schraper

De verstelling van de rol gebeurd met een topstang. Optioneel is dit hydraulisch vanuit de tractorcabine te regelen. Dat vergroot het bedieningsgemak aanzienlijk vergroot. Zo kan eenvoudig op plaatsen (waar dit nodig is) dieper ofwel ondieper met de machine gewerkt worden.